Archive for oktober 2008

Personleg Finanskrise!

oktober 23, 2008

Til dei av deke som ikkje har fått med seg at det er ei finanskrise på gang anbefalar eg å lese dette.

Ting tyder på at eg har reist til Japan på tidenes dårlegaste tidspunkt, med eit mogleg unntak av 1944-1945, og alt er finanskrisa sin feil. Krona stuper! Det gjer IKKJE yenet. Då eg kom til japan for snart to månader sidan var 100 YEN verdt ganske nøyaktig 5 NOK. Praktisk ettersom eg er rå på femgangen, og billeg. Sidan den gang har yenet blitt 50% dyrare i forhold til krona. 50%!!!  — 100 YEN = 7,5 NOK —

For at alle skal skjøne nøyaktig kva dette vil sei for meg vil eg omforme tala til den mest brukte og forståelege valutaen. Øl.

Ei øl ligg stort sett rundt 1000 yen. Når eg kom hit var det 50 kr. Ikkje dyrt, ikkje billeg. Med ein kurs på 7,5 kostar den same øla 75 kroner, like mykje kostar det for ei økt med futsal i veka. All mat, alt eg kjøper kostar 50% meir.

Her er ei lenkje til ein graf som syner utviklinga.

Eg veit, eg veit. Det kunne vore verre. Eg er ikkje frå Zimbabwe. Shit happens, men faen.
Ikkje kan eg 7,5-gangen heller… Om det held fram slik vert det fort 10-gangen til jul..